Bevolking
De bevolking kan in drie groepen onderverdeeld worden; de Egyptenaren, de Nubiėrs en de Bedoeļenen. De in het zuiden levende Nubiėrs hebben een donkere huidskleur en zijn het meest Afrikaans. De Berbers en Beja's zijn woestijnnomaden. Ze leven in tenten en trekken met hun kamelen van oase naar oase.