Gezondheid
Er zijn voldoende huisartsen en apotheken op het eiland. Verder zijn er 11 privé- en 6 staatsziekenhuizen (ook met tolken). Op Mallorca zijn ook enkele alternatieve artsen gevestigd. In toeristenoorden zijn er centros médicos  en bij veel stranden is er een EHBO-post van het Rode Kruis. Hebt u met spoed een arts nodig, dan kunt u, op het hele eiland en 24 uur per dag bellen met het Rode Kruis: 971-202222