Tijdverschil
Op Madeira is het altijd één uur vroeger dan in Nederland en België.