Fooien

Het is een normaal gebruik om bij een geleverde dienst een fooi te geven. Vaak zijn de werknemers daar voor een deel van afhankelijk als salaris in de maand. Deze liggen soms tussen de 70 en 100 Euro per maand en dus kan een fooitje een belangrijke bron van inkomsten voor het levensonderhoud zijn. Vergeet echter niet dat u de fooi geeft voor een positief geleverde dienst. Wanneer mensen voor alles wat ze doen een fooitje krijgen zal de kwaliteit van de geleverde diensten snel achteruit gaan.

Een fooi van ongeveer 10% is gebruikelijk. Deze kunt u bijvoorbeeld in een restaurants, kamermeisjes, kofferdragers, enz... geven.

Dit zijn natuurlijk slechts richtlijnen. Uiteindelijk bent u degene die de fooi moet geven en bepaald u de hoeveelheid van de fooi.